Матч Янтра 2019 - Монтана от 15 Окт 2022 - 16:00

Матч Закончен
Янтра 2019
Монтана
1
0
-
Янтра 2019
Монтана

Голы

Янтра 2019 Время Монтана
I. Vasilev 77'

Наказания

Янтра 2019 Время Монтана
I. Ivanov 16'
30' S. Kamenov
D. Gadzhev 30'
34' P. Ganev
V. Hristov 34'
G. Varbanov 35'
41' D. Proychev
45' +2 I. Mihov
50' V. Aytov
62' F. Idriss
Янтра 2019
Основной состав
  в Petar Ivanov I
  K. Gadzhalov 55'
  з M. Angelov
  з G. Varbanov 35'
  п D. Gadzhev 30'55'
  п I. Mihaylov
  п V. Hristov 34'
  п I. Ivanov 16'
  н D. Bonev
  н I. Vasilev 77'
  н E. Kolev
Запасные
  п G. Nedkov 55'90'
  I. Petkov 55'
  з S. Chatov 90'
  п G. Nikolov
  L. Vachev
  в N. Manchev
  з S. Turlakov
Тренер
Z. Zhelev
Монтана
Основной состав
  в Petar Petrov I
  з I. Mihov 45'89'
  з P. Ganev 34'
  з D. Burov
  п Y. Yordanov
  п M. Sandov
  п S. Kamenov 30'46'
  п D. Proychev 41'46'
  н B. Damyanov 56'
  н V. Tsekov 75'
  н M. Ouamri
Запасные
  п F. Idriss 46'62'
  з V. Aytov 46'50'
  п T. Ivanov 56'
  D. Pehlivanov 75'
  н R. Georgiev 89'
  з I. Atanatos
  в A. Nikolov
Тренер
F. Spasov
P